Kirkkonummi Rangers ry sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 28.3.2023 klo 19.00

Kokous kutsu

Kirkkonummi Rangers ry sääntömääräinen VUOSIKOKOUS ti 28.03.2023 klo 19.00
Paikka: Jokirinteen oppimiskeskus – Jokirinne/ Pieni ruokala

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa!

Hallitus